Aksie Omgee

Kontakpersone : Liezel Mostert, Liesl Sims
Tel. (021)948-8781
e-pos. isentrum@dfmalan.com
“Help vandag vir Eendag”

 

Die graad 8 Raad van leerders het Vrydag 12 Mei die 100 pakkies “2 minute noodles” wat hul onder die graad 8's ingesamel het, by Bellville landdroskantoor afgelewer waar dit gebruik word om die jong kinders wat op n leë maag in ernstige sake moet getuig, te voed.

Mei 2017

Ons pak hierdie kwartaal twee opwindende nuwe projekte aan!

Rekenaars

Corné le Roux (Gr.12) inisieer die rekenaarprojek. Ons wil graag probeer om rekenaars vir behoeftige leerders in die skool te skenk.

Leerders en ouers kan asseblief alle ongebruikte rekenaars of werkende rekenaaronderdele by die I-sentrum inlewer.

Nie-bederfbare pap en blikkieskos

Ons wil graag nouer bande met die Hernus Kriel Sentrum vir bejaardes in Parow smee. Die eerste stap is om bogenoemde items na die I-sentrum te bring.

Alle leerders en ouers word sterk aangemoedig om hierdie projekte te steun.

Community Clean Up

Die "Community Clean Up"-organisasie en die graad 10- en 11-leerders het gedurende Maart maand "handjie" bygesit om alle rommel uit die Tielman Marais Park te verywyder.

Hierdie jaar se graadneges het besluit om kos, klere en komberse in te samel vir hul #GR9GO- (Graadneges Gee Om) projek. Dié projek was ten bate van die mense wat as gevolg van die brande in die Wes-Kaap hul huise verloor het. Hier staan Higgo Pienaar, David le Roux, Kaylen Beck, Jodie Duraan en Jacques Botha met van die ingesamelde goedere.

#brooddag  is ‘n inisiatief van die funksiekomitee van die Seniorraad. Met hul leuse van “ acts of random kindness” wou hulle ‘n verskil maak in iemand anders se lewe. Gedurende tweede pouse is honderde brode gesny, gesmeer en na die omliggende nagskuilings geneem.

  

Die Hoërskool DF Malan se Aksie Omgee was hierdie maand omtrent besig. Die skool se Entrepreneursdag is goed ondersteun en is weer eens 'n reusesukses. Die dag is binne DF se Aktiwiteitsentrum gehou waar Dee-Effers aan die wonderlikste kosse en lekkernye kan smul.

Ons leerders het ook Internasionale Pannekoekdag op 28 Februarie gevier. Baie dankie aan Checkers Willowbridge wat alle opbrengste van die pannekoek-verkope aan Aksie Omgee geskenk het. Dit sal vir behoeftige leerders binne DF aangewend word.

    

Fotos: Jaydan Fritz (seun) en Francis Bruwer (dogter) (Graad 10) en me. Liesl Sims

 

Senioroggend 2016

   

Huisbou 2016

   

Aksie Omgee 2014

Hoërskool DF Malan, was nog altyd ‘n skool met ‘n ruim hart vir die gemeenskap. Jaarliks word die fisiese en emosionele nood in vele armer gebiede groter namate die ekonomie verswak. Om tred te hou met die groeiende aanvraag na basiese behoeftes, loods die skool vanjaar die volgende projekte:

Gr 8: Tygerbeer

Gr 9: Animal anti-cruelty league

Gr 10 en 11: Matla a bang (kindermishandeling)

Gr 12: Leesboeke vir leerders

Geheelskoolprojekte behels huisbou vir “Habitat for humanity”, kwartaallikse uitreike na hospitale (paaseiers tydens Paasfees) en besoeke aan Emasithandane.

Heelwat DF-leerders ontvang ook daagliks kospakkies by die skool. ‘n Hartlike dank gaan aan elke moeder wat vir ‘n broodjie en ietsie lekkers sorg en Checkers vir al hul ondersteuning.

Heelwat meer uitreike word vir die res van die jaar beoog.

Vir meer inligting of indien u ‘n bydrae wil lewer, kan u vir Liezel Mostert of Liesl Sims skakel by  021-9488781.

Belge - Goodhope Educare

   

Animal Anti-Cruelty League

  

DF - Goodhope Educare

  

Huisbou

  

Karl Bremer

  

Kunsleerders by Goodhope Educare

Lentedag by Karl Bremer Hospitaal