Akademiese Nuus

Hoërskool DF Malan het weer eens in 2014 uitsonderlik presteer.

·     100% slaagsyfer vir derde agtereenvolgende jaar.

·     92% van die klas kry toelating tot ‘n Baccalaureus-graad.

·     54 leerders slaag met ‘n gemiddelde A-simbool (25% van die klas), terwyl 68 met ‘n gemiddelde B-simbool slaag. (d.w.s. meer as die helfte van die klas het bokant 70% gemiddeld).

·     7 leerders slaag met ‘n gemiddelde persentasie hoër as 90%.

·     Die toppresteerders is Tonia Schoeman (96,5%), Lilene du Toit (95,3%) en Inge du Toit (94,8%). Tonia is ook deur die Departement van Basiese Onderwys aangewys as die nr. 3-toppresteerder  in Suid-Afrika.

Die volgende leerders het uitsonderlike prestasies gelewer:

8 vakonderskeidings

Tonia Schoeman, Inge du Toit, Lehann Smith, Nina Truter, Nicola Smit, Rouxlé Schmeisser, Mariska van den Berg.

7 vakonderskeidings:

Lilene du Toit, Danielle Lambrechts, Pierre Cilliers, Carli Blignaut, Saskia Stander, Carli de Wit, Larissa le Roux, Burgitte van der Merwe,

6 vakonderskeidings:

Nina du Preez, Hannelie Marais, Dewald van der Westhuizen, Isabel Steyn, Kara Neveling, Mareli Mouton, Margarethe Wiggens, Anja Ferreira, Monique du Plessis, Gina Barkema, Megan Smith, Marita Viljoen,

5 vakonderskeidings:

Cobus Louw, Zandi Haarhoff, Anina van Niekerk, Cariena de Beer, Elmé Vorster, Michael Jacobs, Chané Fabricius, Liezel Blaauw.

·     Totale aantal vakonderskeidings:  425

·     Persentasie vakke geslaag:  Leerders slaag ‘n totaal van 1551 uit 1562 vakke, d.w.s. leerders het in 99,3% van alle vakke wat geskryf is, ‘n slaagpunt behaal.

·     Vakgemiddeldes:

Alle vakke in DF Malan het ‘n gemiddelde persentasie hoër as 60% in die eindeksamen behaal.

Vakke wat ‘n gemiddelde persentasie bokant 70% behaal het, is:

Duits 2e Addisionele Taal : 81.3%

Visuele Kuns   : 79,2%

Musiek    : 76,8%

English Home Language : 76,5%

Ontwerp    : 76,4%

Ekonomie    : 75,0%

Drama    : 74,8%

Rekeningkunde   : 73,5%

Geskiedenis   : 72,9%

Wiskundige Geletterdheid : 72,5%

Afrikaans Huistaal  : 71,9%

Geografie    : 71,5%

English First Add Language : 70,7%

Wiskunde    : 70,4%

Lewensoriëntering  : 70,3%

AKADEMIE BLY ONS BESIGHEID!

Gepubliseer: 2015/01/07 - 14:07

Die matrieks van 2013 kan met reg trots wees op hul uitstekende eksamenuitslae. Hulle het die klas van 2012 se prestasie herhaal en is weer in die WKOD se spoglys van Top 20-skole ingesluit. Daarbenewens behaal die Dee-Effers ‘n 100%-slaagsyfer, terwyl ‘n volle 91% van die klas toelating tot ‘n Baccalaureus-graad verkry. 27% van die matriekklas behaal ‘n gemiddeld van meer as 75% en 100% van die matriekklas verkry toelating tot tersiêre studies.

Lees meer.

Gepubliseer: 2014/01/28 - 12:40

Drie spanne van DF leerders het die afgelope Saterdag 27 Julie aan die Wes-Kaap se uitdunrondte van die Nasionale Aqualibrium kompetiesie deelgeneem. Die kompetisie word aangebied deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Siviele Ingenieurswese.

Die DF-spanne het uitsonderlik presteer. Daar was strawwe kompetisie van spanne vanuit die hele Wes-Kaap, maar uiteindelik het Hoërskool DF Malan koning gekraai deur die eerste, tweede en derde plek in te palm!

Op die foto v.l.n.r. : Albert van Rensburg, Lehann Smith en Wim Ströhfeldt

Gepubliseer: 2013/08/05 - 08:19

Deur die puik uitslae wat hulle in die afgelope NSS-eksamen behaal het, het die matriek-klas van 2012 bevestig dat akademie steeds die Dee-Effers se kernbesigheid bly.

By die Leeuwenhof-toekenningsfunksie is DF Malan aangewys as een van die top-20 skole in die Wes-Kaap – voorwaar ‘n trotse prestasie!
Benewens 25 gemiddelde A’s, het 86% van die klas toelating tot ‘n Baccalareusgraad ver-kry. Ses leerders het sewe vakonderskeidings en ag leerders het ses onderskeidings elk verwerf.

Gepubliseer: 2013/01/15 - 11:02

Op 18 Junie 2012 skryf al die graadneges die Differensiële Aanlegtoets (DAT) in die skoolsaal vanaf 08:00 tot 13:00 Dit geskied in samewerking met Human Progress Management.

Op 2 Augustus 2012 is ‘n Gr.9-vakkeuse-aand vanaf 18:30 tot ongeveer 20:30. Die leerders sal hul DAT-resultate, inligting oor skoolvakke en die vakkeusevorm ontvang.

Lees meer.

Gepubliseer: 2012/05/21 - 13:32

Met die bekendmaking van 2011 se matriekuitslae het Dee-Effers weer bevestig dat akademie hul kernbesigheid is. Vir die vyfde jaar in 'n ry kon Hoërskool DF Malan met 'n 100% slaagsyfer spog.

Lees meer.

Gepubliseer: 2012/01/06 - 21:08