Matrieks van 2014 weer bo!

Hoërskool DF Malan het weer eens in 2014 uitsonderlik presteer.

·     100% slaagsyfer vir derde agtereenvolgende jaar.

·     92% van die klas kry toelating tot ‘n Baccalaureus-graad.

·     54 leerders slaag met ‘n gemiddelde A-simbool (25% van die klas), terwyl 68 met ‘n gemiddelde B-simbool slaag. (d.w.s. meer as die helfte van die klas het bokant 70% gemiddeld).

·     7 leerders slaag met ‘n gemiddelde persentasie hoër as 90%.

·     Die toppresteerders is Tonia Schoeman (96,5%), Lilene du Toit (95,3%) en Inge du Toit (94,8%). Tonia is ook deur die Departement van Basiese Onderwys aangewys as die nr. 3-toppresteerder  in Suid-Afrika.

Die volgende leerders het uitsonderlike prestasies gelewer:

8 vakonderskeidings

Tonia Schoeman, Inge du Toit, Lehann Smith, Nina Truter, Nicola Smit, Rouxlé Schmeisser, Mariska van den Berg.

7 vakonderskeidings:

Lilene du Toit, Danielle Lambrechts, Pierre Cilliers, Carli Blignaut, Saskia Stander, Carli de Wit, Larissa le Roux, Burgitte van der Merwe,

6 vakonderskeidings:

Nina du Preez, Hannelie Marais, Dewald van der Westhuizen, Isabel Steyn, Kara Neveling, Mareli Mouton, Margarethe Wiggens, Anja Ferreira, Monique du Plessis, Gina Barkema, Megan Smith, Marita Viljoen,

5 vakonderskeidings:

Cobus Louw, Zandi Haarhoff, Anina van Niekerk, Cariena de Beer, Elmé Vorster, Michael Jacobs, Chané Fabricius, Liezel Blaauw.

·     Totale aantal vakonderskeidings:  425

·     Persentasie vakke geslaag:  Leerders slaag ‘n totaal van 1551 uit 1562 vakke, d.w.s. leerders het in 99,3% van alle vakke wat geskryf is, ‘n slaagpunt behaal.

·     Vakgemiddeldes:

Alle vakke in DF Malan het ‘n gemiddelde persentasie hoër as 60% in die eindeksamen behaal.

Vakke wat ‘n gemiddelde persentasie bokant 70% behaal het, is:

Duits 2e Addisionele Taal : 81.3%

Visuele Kuns   : 79,2%

Musiek    : 76,8%

English Home Language : 76,5%

Ontwerp    : 76,4%

Ekonomie    : 75,0%

Drama    : 74,8%

Rekeningkunde   : 73,5%

Geskiedenis   : 72,9%

Wiskundige Geletterdheid : 72,5%

Afrikaans Huistaal  : 71,9%

Geografie    : 71,5%

English First Add Language : 70,7%

Wiskunde    : 70,4%

Lewensoriëntering  : 70,3%

AKADEMIE BLY ONS BESIGHEID!

 

 

 

Gepubliseer: 2015/01/07 - 14:07