Oudleerder Temmingh oorlede

Dit was met leedwese dat ons hier by DF kennis geneem het van die afsterwe van Roelof Temmingh. Hy was ’n oudleerder van DF Malan en het in 1964 gematrikuleer.

Ons is dit eens met Winfried Lüdeman: “Met die omvang, veelsydigheid, integriteit en seggingskrag van sy oeuvre behoort hy tot daardie klein groep komponiste wat kunsmusiek in Suid-Afrika help vestig en op gelyke voet langs ons literêre en visuele kunste geplaas het.”Ons salueer ’n kultuurreus.

Gepubliseer: 2012/05/14 - 17:08