Beheerliggaam

Voorsitter
Mnr. Thys Vorster

Ondervoorsitter
Mnr. André Roux - Kommunikasie / IT

Mev. Laetitia Crous - Regsaangeleenthede

Mnr. Carel Stander - Bemarking : Fisiese borgskappe oor perseel en advertensieborde

Mnr. Leendert van der Linde - Tesourier

Mnr. Hannes Marais : Infrastruktuur en terreinontwikkeling

Mev. Anneke du Plessis - Bemarking : Fondsinsameling / Oudleerders / Ondersteuners

Mnr. Sias Conradie - Skoolhoof : Personeel / Akademie

Mnr. Gert Kotzé - Fisiese Geriewe

Mev. Ansie Myburgh - Personeel

Mev. Hanlie Kruger - Sekretaresse

Mnr. Gert Visser - Kultuur

Mnr. Marius Mells - Sport

Mnr. Le Roux van der Merwe en me. Huber Coetzee - Leerdersake