Geskiedenis

In 2024 vier Hoërskool DF Malan hulle sewentigste bestaansjaar. Van ‘n stormagtige en woelige begin in 1954 tot die Hoërskool van Keuse vir lesers van Die Burger, het dié skool diep wortel geskiet in die noordelike voorstede.

BELANGRIKE DATUMS

19 Januarie – Historiese opmars (Groot Stap)
19 Januarie – Gala geleentheid by Eensgezind
13 tot 17 Mei – DF Revue
28 Julie – DF Klassique (kultuurfees)

70.1

As deel van die feesvieringe om ons 70ste bestaansjaar te herdenk, het al die leerlinge op 19 Januarie deelgeneem aan ‘n historiese opmars na die Bellville-polisiestasie.

DF Geskiedenis

DF se ontstaan was nie ‘n eenvoudige proses nie en het destyds koeranthoofopskrifte gehaal. Alles het in 1951 begin toe die regering van die dag wetgewing aanvaar het wat skoolpligtigheid tot Gr. 9 (Std. 7) verpligtend gemaak het. Eensklaps moes daar, in die Skiereiland alleen, vir 80 000 leerders plek gevind word! Een van die skole wat groot probleme ervaar het, was die Laerskool Bellville. Die skoolgebou was in ‘n treurige toestand. Agt van die tien klaskamers is nie opgerig nie, daar was nie genoeg skoolbanke nie en die toiletgeriewe (destyds nog puttoilette) was onvoldoende. Die Burger van 18 Januarie 1951 berig dat die “ouers [van die Laerskool Bellville-leerders] siek en sat van die gesloer, beloftes en verskonings is.” Protesvergaderings is gehou, ‘n aksiekomitee is gekies en ouers het besluit om hulle kinders vir ‘n week tuis te hou. Hierdie skoolboikot was so suksesvol dat slegs 80 van die sowat 750 leerders skool toe is. In plaaslike koerante haal dié gebeurtenis hoofopskrifte.

Die destydse Administrateur, JG Marinus, asook die Parow Skoolraad, lug hulle misnoë met die optrede van die ouers en dit beland in Die Burger op 23 Januarie 1951. Daar is egter ag geslaan op die inwoners en daar is besluit om twee primêre skole in Boston en Vredelust te bou en ‘n tweede hoërskool in Bellville. Op 1 Januarie 1954 is die laerskool omskep in ‘n middelbare skool (‘n skool wat onderrig tot Gr.10 (Std.8) sou gee), die Belville Sekondêre Skool. Op 20 Januarie 1954 meld daar toe 60 Afrikaanssprekende Gr. 8-leerders by die gebou van die Bellville Primêre Skool (tans die polisiestasie) aan waar hulle die volgende drie jaar sou skool gaan. Hulle sou dan ook die eerste Matriekklas wees, die Klas van ’58! Die nuutaangestelde skoolhoof, dr. Danie Brink, moes toesien dat die skool geleidelik in ‘n hoërskool omskep word. Hierdie status is in 1957 bereik, die nuwe skoolgebou is betrek (die huidige perseel in Langenhovenweg) en kon die skool se naam, die Hoërskool DF Malan, ook gebruik word.

Vanaf die begin het die skool op akademiese gebied uitgeblink. Toe die eerste matriekklas in 1958 hulle uitslae ontvang, is daar met groot trots bekend gemaak dat die eerste hoofseun, Schalk van der Merwe (wyle prof. Van der Merwe), die derde plek op die Kaapse merietelys beklee het. Dit was die begin van ‘n trotse tradisie van akademiese uitnemendheid en in die daaropvolgende sewentig jaar, is dié gemeenskapskool op die lys van topskole in die Wes-Kaap.

Ook op nasionale en internasionale vlak behaal DF toptoekennings: In 2007 raak DF deel van die Allan Gray Circle of Excellence en in 2013 en 2015 is DF deur die vrouetydskryf, Fair Lady, aangewys as een van die vyf-en-twintig topskole in die land. Die Argus verleen ook erkenning aan DF deur die skool onder die top 100 skole in Suid-Afrika te plaas. Internasionale erkenning bly nie agter nie en in 2012 en 2013 bring die Universiteit van Cambridge ‘n prestige publikasie, Excellence in Education, uit en DF word aangewys as een van die top honderd skole ter wêreld! (Slegs drie skole uit Afrika is op hierdie wyse bekroon.)

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum bestudeer reeds sedert 2015 die Nasionale Senior Sertifikaat-uitslae en jaarliks lewer DF topresultate! In 2022, (waar daar selfs gekyk word na die resultate van die Onafhanklike Eksamenraad  wat gevolg  word deur privaatskole), wys DF dat die onderrig by dié hoërskool nie ‘n duit terugstaan nie! As daar nasionaal gekyk word na die Top 20-Afrikaanse skole met die meeste onderskeidings per getal kandidate is ons no. 6 en in die Wes-Kaap is DF die nommer een gemengde Afrikaanse skool.

Deel van DF se suksesverhaal is dat ons altyd aan die voorpunt is met verandering om leiding te neem om nuwe uitdagings die hoof te bied, om in pas te bly met nuwe behoeftes en innovasies, dit terwyl hulle kernwaardes hulle steeds die regte koers laat inslaan.