Diens

Die ware GEES van ons skool lê in sy mense en hul toewyding en liefde vir die skool. Ons wil graag ons leerders lei om 'n positiewe verskil in die samelewing te maak en ook bekend staan as 'n skool wat omgee. Deur betrokke te raak by diensaksies kan leerders gesonde waardestelsels ontwikkel.

BIBLIOTEEKSPAN

Biblioteekprefekte lewer ‘n diens gedurende pouses in die i-sentrum en is o.a. verantwoordelik vir uitleen en insamel van boeke aan leerders, sortering en katalogisering. Die span hanteer ook alle drukwerk tydens pouses en registreer nuwe leerders en reik biblioteekkaarte uit.

Kontak me. Sims
lsims@dfmalan.com 

EKOKLUB

DF Groen is ons herwinningspan wat bestaan uit omgewingsbewuste leerders. Dit is ‘n klub waar ons kennis deel en sisteme bou waarmee ons entoesiasties ons skoolgemeenskap aanmoedig om volhoubaar te leef. In 2021 het DF die eerste hoërskool in die Wes-Kaap geword om groenvlagstatus te bereik.

Kontak me. Prinsloo
mprinsloo@dfmalan.com

KLANKSPAN

Kom sluit gerus aan by die klankspan as jy belangstel om meer te leer oor die klankbedryf. Hierdie span doen diens tydens ‘n wye verskeidenheid geleenthede by die skool.

Kontak mnr. Theron
wtheron@dfmalan.com

MEDIASPAN

Die mediaspan bestaan uit fotograwe, videograwe en kreatiewe denkers wat die skool dien deur hulle unieke passies en talente te gebruik om inhoud vir die skool se sosiale kanale te skep.

Kontak me. Coetzee
bemarking@dfmalan.com

BLOEDSKENK

Senior leerders kry die geleentheid om ’n positiewe verskil in hulle medemens se lewens te maak deur bloed te skenk. Die komitee reël elke kwartaal ’n bloedskenkkliniek wat by die skool plaasvind.

Kontak me. Jurgens
ajurgens@dfmalan.com

NOODHULP

Die noodhulpspan verseker dat daar altyd noodhulp beskikbaar is op die skoolterrein, tydens skooluitstappies en ook by sportgeleenthede. Jaarlikse opleidingsessies word by die skool aangebied waar leeders die verskillende noodhulpvlakke kan bemeester.

Kontak me. Jurgens
ajurgens@dfmalan.com

DF GEE OM

Leerders kry die kans om hul harte oop te maak vir die nood in die skool sowel as die gemeenskap. Só leer Dee-Effers om volwaardige landsburgers te wees wat dankbaar is vir hul seëninge en dit graag met ander deel.

Empatie en diensbaarheid is twee van DF se VRIEND-waardes. Ons oefen hierdie waardes in deur elke geleentheid te gebruik om ‘n verskil in ander se lewens te maak. Daar is ouers wat broodjies inpak vir behoeftige leerders, kinders wat geskenkpakkies insamel en uitdeel by ouetehuise, ‘n jaarlikse seniorburgerkonsert asook skryfbehoefte-insamelings vir behoeftige skole. Daar is al huise gebou saam met Habitat for Humanity, gemeenskapsavonture onderneem na Zambië en die Oos-Kaap en vriendskappe gesmee oor grense heen. Ons verwelkom inisiatiewe vanuit die ouergemeenskap, leerderskorps en onderwyserskorps om ‘n gemeenskapsskool te wees wat ‘n wêreldse verskil kan maak.

Kontak me. Sims
isentrum@dfmalan.com

DF LEEF GROEN

DF is ‘n skool wat toenemend meer groen funksioneer. Sonpanele, batterye, herwinningsinisiatiewe en omgewingsopruimingsaksies gee alles aanleiding to ons internasionale groenvlagstatus.

Baie dankie vir almal se ongelooflike samewerking en ondersteuning.  Saam kan ons groen leef en ons planeet bewaar!