Welkom by DF Malan!

Hoërskool DF Malan is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium hoërskool wat leerders in ‘n veilige en waardegedrewe omgewing in hulle totaliteit ontwikkel sodat hulle in ‘n snel-veranderende volwasse wêreld hulle plek kan vol staan.

Ons waardes is die fondament waarop ons alles bou. Dit staan bekend as ons VRIEND-waardes, naamlik: Verantwoordbaarheid, Respek, Integriteit, Empatie, Nederigheid en Diensbaarheid.

Dink jy daaraan om deel te word van ons bloubloed-familie? Hier sal jy al die inligting vind wat jy benodig!

Bly op hoogte van alles wat by DF gebeur. Die 2024-jaarprogram is hier beskikbaar.

In 2024 vier ons sewentig jaar van uitnemendheid. Ons kyk met dankbaarheid terug!

AKADEMIE IS ONS BESIGHEID

Hoërskool DF Malan is toegewyd aan uitnemende onderwys en die kweek van gebalanseerde leerders wat hulle plek in Suid-Afrika en die wêreld kan volstaan.

Afrikaans-medium
Moedertaal-onderrig is vir ons belangrik en daarom doen ons moeite om Afrikaans deurlopend te gebruik en te bevorder.

Oop vakkeuses
Kies uit ‘n verskeidenheid opwindende vakke. Ons doen veral moeite om in gr.10 oop vakkeuses moontlik te maak. Dit beteken dat leerders vakkombinasies kan neem wat nie by alle skole moontlik is nie.

Holistiese ontwikkeling
By DF is daar ‘n plekkie vir almal. Ons wil graag ‘n omgewing skep waar leerders nie net uitblink in akademie nie, maar ook ontwikkel en groei in leierskap, sport, kultuur en diensbaarheid.

LEES MEER OOR ONS

ONS VISIE

DF Malan strewe daarna om ‘n innoverende en leidinggewende hoërskool te wees wat leerders geleenthede bied om met die nodige lewensvaardighede toegerus te word sodat hulle ‘n positiewe verskil in die samelewing kan maak.

ONS MISSIE

Ons wil ‘n omgewing skep waar elke leerder op akademiese-, geestelike-, kulturele- en sportvlak kan ontwikkel deur innoverende bestuur, mentorskap, personeelvoorsiening en -ontwikkeling, navorsing en eksterne samewerking.

ONS WAARDES

Ons skool se waardes is die fondament waarop ons alles bou. Ons waardes word d.m.v. Projek VRIEND uitgeleef en bestaan uit verskillende inisiatiewe om ouers, onderwysers en leerders saam te snoer. Ons VRIEND-waardes is: verantwoordbaarheid, respek, integriteit, empatie, nederigheid en diensbaarheid.