Inskrywings

Nuut by DF?

By DF het ons ‘n trotse tradisie van uitnemende onderwys, waar leerders gebalanseerd begelei word om hul potensiaal te ontwikkel en realiseer. DF is ‘n skool waar dit  “in”  is om hard te werk en te presteer. Die sukses wat oudleerders behaal en die toonaangewende rolle wat hulle reeds speel, is ‘n bewys hiervan.

Ons het ‘n droom vir elkeen van ons leerders – om hulle deur goed opgeleide en passievolle personeel met innoverende metodes te begelei om gereed te wees vir die snelveranderende wêreld daar buite. Die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde selfbeeld, gesonde leefwyse, selfdissipline, ‘n positiewe lewensingesteldheid en begrip vir die diversiteit van die samelewing, is vir ons ‘n prioriteit.

Ons glo dat ‘n baie hegte verhouding tussen die ouerhuis en die skool nagestreef moet word: Albei is trouens in vennootskap besig met die totale opvoeding van die kind. Ons wil graag hê ons leerders moet groot droom en ons gee hulle die vaardighede wat hulle nodig het om hierdie drome in bereikbare doelwitte te omskep. Deur hierdie benadering te volg, glo ons dat Dee-Effers op hul beurt ander se lewens sal verryk. 

Ons hoop om u kind hier te verwelkom en deel te maak van die bloubloed DF-familie.

Word deel van
die bloubloed DF-familie!

mtbs2 2023

Gr. 8-inskrywings

Ouers van voornemende leerders moet aanlyn op die WKOD se elektroniese stelsel registreerAansoeke open op 11 Maart 2024 en sluit op 12 April 2024. Sien meer inligting by “Alles wat jy wil weet”  hieronder.

2025

Prospektus

Laai gerus ons volledige Prospektus hier af. Hierin sal jy hooftrekke van al die belangrikste inligting vind. Maak ook seker dat jy ons opedag en mini-toere bywoon!

DF Malan Bemarking (957)_WEB

Gr. 9ttot 12-inskrywings

Indien ouers ‘n leerder vir graad 9 tot 12 wil inskryf, moet ‘n elektroniese vorm by https://bit.ly/Inskrywingsvorm voltooi word.

2025 Inskrywings - Alles wat jy wil weet

Inskrywings vir graad 8 (2025) is om die draai!

Inskrywings van nuwe leerders vind gewoonlik op ’n aangekondigde tydstip in Februarie of Maart plaas. Laerskole word in kennis gestel sodat ouers van voornemende leerders die nodige reëlings kan tref. DF hou elke jaar mini-toere en ook ‘n opedag sodat ouers en leerders ‘n ingeligte besluit kan neem oor hulle aansoeke. Aansoeke moet op die aanlynsisteem van die WKOD gedoen word.

Alle inskrywings word volgens die bepalings van die WKOD hanteer. Ouers van voornemende leerders moet aanlyn op die WKOD se elektroniese stelsel registreer (https://admissions.westerncape.gov.za). Volgens die regulasies van die WKOD, sal skole voortaan nie hulle eie inskrywingsvorms mag gebruik nie.

Indien die ouer persoonlik oor ’n inskrywing wil gesels, kan ’n afspraak gemaak word deur ‘n e-pos te stuur aan inskrywings@dfmalan.com. Tydens die besoek aan die skool moet die voornemende leerder asseblief die ouer vergesel.

Belangrike datums

Afskrifte van die volgende dokumente moet u aansoek vergesel

Kontak ons gerus by inskrywings@dfmalan.com indien u enige navrae het. 

Belangrike datums

Belangrike datums

Kontak ons gerus by inskrywings@dfmalan.com indien u enige navrae het. 

DF-header-diens

VRIEND WAARDES

Verantwoordbaarheid
Respek
Integriteit
Empatie
Nederigheid
Diensbaarheid

PROJEK VRIEND

Ons skool se waardes is die fondament waarop ons alles bou. Ons waardes word d.m.v. Projek VRIEND uitgeleef en bestaan uit verskillende inisiatiewe om ouers, onderwysers en leerders saam te snoer.

Gr. 8-verwelkoming

Die nuwe graad 8-groep word aan die skool se tradisies en gebruike blootgestel deur die VRIEND-waardes op ‘n praktiese manier uit te beeld en in te oefen. Van die hoogtepunte is die Groot Stap tussen Melkbos en Blouberg en ook die baadjieplegtigheid.

Leierskapontwikkeling

Die skool plaas ’n hoë premie op leierskapontwikkeling en daarom word leerders deurlopend aan geleenthede blootgestel om hul leierskapvaardighede te slyp.

Inisiatiewe vir ouers

OpReis is ‘n ouer-en-kind-program vir graad 8-leerders en hul ouers, met die doel dat die graad 8-leerder deur hul ouer (of betekenisvolle volwassene) tot volwassenheid opgeroep word op ‘n belewenis-waardige manier.

Oopkop Ouerskap bemagtig pa’s en ma’s (of die instaanouer) om op ‘n betekenisvolle manier die hemel aarde toe te bring vir die gesin.