Pret & plesier

Skooldanse, sportwedstryde en konserte is altyd 'n hoogtepunt, maar soms is dit die eenvoudige dinge, soos om saam met jou maats te kuier, wat die grootste plesier bring. By DF sal jou hoërskooldae gevul wees met herinneringe wat vir ewig sal voortleef.

AVONTUURKLUB

Ons gr.9’s (kwartaal 2) en 11’s (kwartaal 3) kry jaarliks die geleentheid om die wit waters van die Oranjerivier aan te durf.

Kontak me. van Hulst
mvanhulst@dfmalan.com

INTERNASIONALE TOERE

Groepe DF-leerders onderneem gereeld buitelandse sport- en kultuurtoere. Die Wye Wêreld Uitruilprojek is ‘n ervaring van ‘n leeftyd vir leerders wat na susterskole dwarsoor die wêreld reis.

Kontak me. Weisse
eweisse@dfmalan.com

INTERSKOLE

‘n Opwindende sport- en kultuurweek teen Hoërskool Bellville vind jaarliks plaas. Die week is ‘n hoogtepunt op elke Dee-Effer se kalender. Daar is ook sportnaweke teen ander skole, soos bv. Jan van Riebeeck.

MNR & MEJ DF

Die verkiesing van Mnr. en Mej. DF is ‘n glansryke geleentheid. Die leerders wat hierdie titels verower, beywer hulle vir welsynswerk en tree op as ambassadeurs vir hulle skool.

Kontak me. Filmalter
afilmalter@dfmalan.com

MTBS

Hierdie byeenkoms vind elke jaar in Februarie plaas en word beskou as een van die hoogtepunte van die skooljaar. Elkeen van die deelnemende skole (DF Malan, Tygerberg, Bellville en Stellenberg) streef daarna om die gesogte atletiek- en geesbekers te wen.

REVUE

Ons bring vanjaar ‘n opwindende produksie op die planke waarin Dee-Effers se sang-, dans-, en toneelspeltalente gaan seëvier. Hierdie produksie is deel van ons 70ste verjaarsdagviering.

Kontak me. Eygelaar
leygelaar@dfmalan.com

SPELATHON

Leerders neem jaarliks aan onder andere die Interskole teen Jan van Riebeeck en die WOW spelfees deel.

Kontak me. Fuchs
afuchs@dfmalan.com

SKOOLDANSE

Daar vind jaarliks ‘n Junior Bal (gr. 8-9) en ‘n Senior Bal (gr. 10-12) plaas.

Kontak me. Jurgens
ajurgens@dfmalan.com

OUERBETROKKENHEID

Ouerbetrokkenheid is vir ons by DF nie net ‘n luukse nie, maar ‘n noodsaaklike komponent van ‘n gesonde onderwysomgewing. As jy as ouer betrokke raak, het dit ‘n positiewe uitwerking op akademiese prestasie, emosionele welstand en sosiale vaardighede en daarom is samewerking tussen die skool en ouerhuis vir ons so belangrik. By DF wil ons graag ‘n klimaat skep wat ouers aanmoedig om aktief deel te neem aan hul kinders se opvoeding.

Blouspoor is ons oorkoepelende entiteit wat een platform skep vir oudleerders, ouers en enige ander DF-ondersteuners. Daar vind een sosiale funksie per kwartaal plaas waar ouers lekker saam kan kuier, maar ons identifiseer ook projekte waarby ons ouers direk betrokke kan raak. Jaarlikse ledegeld beloop R300 en sluit gratis toegang tot alle Blouspoor-funksies en tuis sportbyeenkomste in.

Kontak admin@blouspoor.co.za

PROJEK VRIEND

Projek VRIEND bestaan uit verskillende inisiatiewe om ouers, onderwysers en leerders saam te snoer om Hoërskool DF Malan se waardes tussen mekaar en in die gemeenskap uit te leef. Hierdie waardes is: verantwoordbaarheid, respek, integriteit, empatie, nederigheid en diensbaarheid. Deur die verskillende inisiatiewe sal elkeen van die groepe geleentheid kry om hulle tuiste in DF te vind en hulle roeping in die gemeenskap verder te ontdek.

OpReis is ‘n ouer-en-kind-program vir graad 8-leerders en hul ouers, met die doel dat die graad 8-leerder deur hul ouer (of betekenisvolle volwassene) tot volwassenheid opgeroep word op ‘n belewens-waardige manier.

Oopkop Ouerskap bemagtig pa’s en ma’s (of die instaanouer) om op ‘n betekenisvolle manier die hemel aarde toe te bring vir die gesin.